Koesteren wat u heeft bereikt

U werkt hard en geniet van het inkomen dat past bij uw inspanning. Wat als u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt door ziekte of ongeval? Dan wilt u niet alle financiële middelen kwijtraken waar u zoveel in heeft geïnvesteerd. Daarom is er de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zowel werknemers als ondernemers/werkgevers. Hiermee bent u zeker dat u uw levensstijl ook na de arbeidsongeschiktheid kunt handhaven.

Ondernemers/werkgevers

Sinds het wegvallen van de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen is het met name voor ondernemers verstandig zichzelf te verzekeren van een inkomensgarantie. De AOV keert zonodig het weggevallen inkomen uit tot maximaal uw 65e levensjaar. Wanneer u gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt zal de uitkering ook (berekend met een glijdende schaal) slechts een deel zijn van het totaal.

Werknemers

Werknemers genieten enige bescherming door de WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), maar om hiervoor in aanmerking te komen, moet een deelnemer aan strenge eisen voldoen. Zo moet 35% van het inkomen ingeleverd worden, daardoor is ook voor de werknemer de AOV een welkome aanvulling.

Voor- en nadelen

Het afsluiten van een AOV is niet altijd even simpel. Er bestaat de indeling in beroepsklassen die per verzekeraar kan verschillen en invloed heeft op de premie. Wanneer u kampt met gezondheidsproblemen kunnen verzekeraars zich terughoudend opstellen en die  terughoudende houding bij verzekeraars zien we nagenoeg altijd terug bij de uitkering. Mocht u niet in aanmerking komen voor een AOV dan zijn er alternatieven als sparen of beleggen.

De AOV-premie is echter wel fiscaal aftrekbaar en met de juiste verzekeraar en polis kan dit voordelig voor u uitpakken. Laat u dus door ons adviseren of en welke vorm van de AOV voor u nuttig kan zijn.