Uw oudedagsvoorziening in eigen hand

Een solide pensioen is de afgelopen jaren alles behalve een zekerheid gebleken. Tegenvallende beleggingsresultaten hebben een trend veroorzaakt van hogere premies tegenover lagere uitkeringen. De vergrijzing en hoge levensverwachting drukken eveneens op de pensioenfondsen. Ontwikkelingen waar u actief op kunt reageren door zelf een gedegen pensioenvoorziening te realiseren.

Spaarmogelijkheden: lijfrente

Lijfrente is een bedrag dat periodiek aan een begunstigde wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt betaald uit een lijfrenteverzekering die voor de uitkering is aangekocht middels een eenmalige storting of meerdere premiebetalingen.
Bij de overeenkomst van de lijfrenteverzekering wordt een startdatum bepaald en het termijn waarover de uitkeringen plaatsvinden. De hoogte van de periodieke uitkering wordt bepaald door de marktrente op het moment van aankoop, de termijn, leeftijd van de begunstigde en toekomstverwachtingen. Meer informatie over lijfrente

Spaarmogelijkheden: Levensloopregeling

De levensloopregeling kunt u inzetten voor meerdere doeleinden waaronder een aanvullend pensioen. U kunt maximaal 12% van uw brutoloon gebruiken voor de regeling, maar de regeling valt niet te combineren met het spaarloon. Het geld wordt op uw verzoek ondergebracht in een spaarrekening of beleggingsrekening. Voor een compleet overzicht van de mogelijkheden en risico’s van de levensloopregeling verwijzen wij u naar de pagina levensloopregeling.

Fiscaal voordeel

Op het moment van inleg wordt geen loonheffing betaald (enkel op de premie werknemersverzekering bij de levensloopregeling), de loonheffing vindt plaats bij de uitbetaling. Wanneer u de lijfrente of levensloopregeling gebruikt voor bijsparen op de pensioenregeling betaalt u slechts 16-24% belasting omdat u na uw 65e jaar krijgt uitbetaald.

Belang van een gedegen advies

U neemt de verantwoordelijkheid zeker te zijn van een goed pensioen. Zulk initiatief verdient een persoonlijk financieel plan. Een plan waarin de juiste spaarvorm en verzekeraar nauwkeurig worden geselecteerd. Wij voorzien u van deskundig advies over de mogelijkheden en risico’s zodat u de rust krijgt die u verdient.