De zekerheid van een continue aanvulling op uw inkomen

Lijfrente is een bedrag dat periodiek aan een begunstigde wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt betaald uit een lijfrenteverzekering die voor de  uitkering is aangekocht middels een eenmalige storting of meerdere premiebetalingen.

Bij de overeenkomst van de lijfrenteverzekering wordt een startdatum bepaald en het termijn waarover de uitkeringen plaatsvinden. De termijn kan worden vastgesteld op levenslang en eventueel kan een tweede persoon worden meeverzekerd die bij uw overlijden het volledige (of gedeeltelijke) bedrag blijft ontvangen.

De hoogte van de periodieke uitkering wordt bepaald door de marktrente op het moment van aankoop, de termijn, leeftijd van de begunstigde en toekomstverwachtingen.

Kiezen voor zekerheid of inspringen op ontwikkelingen?

In principe blijft het uitkeringsbedrag gelijk gedurende de gehele termijn. Een lijfrenteverzekering dekt het ’langlevenrisico’, waardoor u zich als begunstigde geen zorgen hoeft te maken over de eindigheid van uw inleg. Het langlevenrisico ligt geheel bij de verzekeraar. De uitgekeerde bedragen zijn echter niet geïndexeerd waardoor de risico’s van inflatie bij u liggen.
U kunt er ook voor kiezen uw premie te laten beleggen waardoor de hoogte van de uitkeringsbetalingen onderhevig zijn aan het behaalde rendement. Wij adviseren u graag over de vorm die het beste bij uw situatie past.

Fiscaal gefacilieerd?

Sommige lijfrentevormen zijn fiscaal gefacilieerd. De verzekeringnemer mag de premies hiervan in mindering brengen op zijn belastbare inkomen in box 1, mits er aan bepaalde eisen is voldaan. Denk hierbij aan de (tijdelijke) oudedagslijfrente , de nabestaandenlijfrente en de lijfrente voor het meerderjarige invalide kind. Wanneer de lijfrenteverzekering in box 3 valt, spreken we van een niet-gefacilieerde lijfrente. Wij denken graag met u mee welke lijfrenteverzekering voor u geschikt is of van toepassing kan zijn.

In het kort

  • Periodieke vaste uitkering of op basis van beleggingsresultaten
  • Vooraf vastgestelde termijn of levenslang
  • Optie tot uitbetaling aan nabestaanden na uw dood
  • Lijfrenteverzekering is onderhevig aan Wet op Financieel Toezicht (WFT)