Een extra inkomen na uw pensionering

De oudedagslijfrente is een specifieke vorm van lijfrente. De uitkeringen bij de levenslange oudedagslijfrente zijn bestemd voor de verzekerde of verzekeringnemer zelf. Bij de oudedagslijfrente dient de uitkering uiterlijk in te gaan wanneer de leeftijd van 70 jaar wordt bereikt. De uitkering is niet gebonden aan een bepaalde termijn, maar blijft intact tot het moment van overlijden van de begunstigde. De mogelijkheid bestaat dat na het overlijden tot 70% van de uitkering overgaat op de (gewezen) partner. Dit moet wel op voorhand worden vastgelegd.

Tijdelijke oudedagslijfrente

Naast de levenslange lijfrente bestaat de tijdelijke oudedagslijfrente. De tijdelijke lijfrente is gebonden aan een vooraf gestelde einddatum, de minimale duur van de tijdelijke lijfrente is vijf jaar. Ook hier dient de uitkering uiterlijk in te gaan wanneer de leeftijd van 70 bereikt wordt, maar niet eerder dan bij 65 jaar. Ook bij de tijdelijke oudedagslijfrente bestaat de mogelijkheid bij vroegtijdig overlijden tot 70% van de oorspronkelijke uitkering over te laten gaan op de (gewezen) partner.
Zowel de tijdelijke – als de blijvende oudedagslijfrente zijn vormen van een breder aanbod van lijfrenten. Meer informatie vindt u op de pagina lijfrente.

In het kort

  • Extra inkomen na de pensionering
  • Uitkering in termijnen start uiterlijk bij de leeftijd van 70 jaar
  • Minimale duur van 5 jaar
  • Tot 70% toewijzen aan partner bij overlijden (vooraf afsluiten)
  • Maximale uitkering bij tijdelijke lijfrente in 2011: € 20.602 (jaarlijkse indexering)

Is de tijdelijke of levenslange oudedagslijfrente iets voor u? Wij bekijken graag met u uw situatie en nemen alle mogelijkheden met u door.